Boston Butt 9-10 pound average

Regular price $22.00

A 9 to 10 pound Boston butt